get path linux - Obtener ruta actual

Obtner ruta actual
PWD

get path linux - Obtener ruta actual

0 pensamientos:

Post a Comment

feedback!